026-36647815

دانلود دفترچه های راهنما محصولات دُرسا پژوهش

 

   

دفترچه راهنمای قیچی مخصوص پلی اتیلن

دفترچه راهنمای کویل استرایتنر سایز 90-25

دفترچه راهنمای گریس پمپ دستی هیدرولیکی

دفترچه راهنمای گریس پمپ سطلی

دفترچه راهنمای گیره تک سایز 200

دفترچه راهنمای گیره تک سایز 250-90

دفترچه راهنمای گیوتین پیچی160-90

دفترچه راهنمای گیوتین هیدرولیک 160-90

دفترچه راهنمای گیوتین هیدرولیک 250-90

دفترچ6ه راهنمای گیوتین برقی 160-90

دفترچه راهنمای لوله بر دورانی تک تیغه

دفترچه راهنمای لوله بر چهارتیغه فلزی

دفترچه راهنمای مولتی کلمپس 63-25

دفترچه راهنمای مولتی کلمپس 160-63

دفترچه راهنمای هند اسکراپر دستی

دفترچه راهنمای دیزل پمپ خودمکش 4اینچ تمام اتوماتیک کمپرسوری

دفترچه راهنمای دیزل پمپ لجن کش خودمکش 6اینچ تمام اتوماتیک وکیومی

دفترچه راهنمای دیزل پمپ لجن کش خودمکش4 اینچ  تمام اتوماتیک وکیومی

دفترچه راهنمای دیزل پمپ خودمکش 3 اینچ تمام اتوماتیک باسیستم وکیومی

 

 پمپ خودمکش لجن کش امدادی تمام اتوماتیک 4اینچ

دفترچه راهنمای پمپ خودمکش لجن کش 4 اینچ تمام اتوماتیک دو محفظه ای

گواهینامه مقاومت دستگاه جوش الکتروفیوژن در مقابل گرد و خاک

دفترچه راهنما گریس پمپ پدالی 900 گرمی

دفترچه راهنمای گیره تک سایز 63

دفترچه راهنمای آچار هاتب

دفترچه راهنمای اتواسکراپر160-90

دفترچه راهنمای اتواسکراپر250-63

دفترچه راهنمای اتواسکراپر315-110

دفترچه راهنمای اتواسکراپر315-90

 

دفترچه راهنمای اتواسکراپر160-25

 

دفترچه راهنمای اسکراپر تک سایز25

 

دفترچه راهنمای اسکوئیزرهیدرولیک سایز 160-90

 

دفترچه راهنمای اسکوئیزردستی سایز63-25

دفترچه راهنمای اسکوئیزر تک سایز 25

دفترچه راهنمای دستگاه بات فیوژن سایز 250-90

دفترچه راهنمای دستگاه بات فیوژن سایز 315

دفترچه راهنمای پایپ رویلر غلطک لوله 

دفترچه راهنمای جی کلمپس ویژه سدل سایز 160-25

دفترچه راهنمای الکتروفیوژن فاضلابی کراه

دفترچه راهنمای بهره برداری دستگاه کالیبرمتر

دفترچه راهنمای دستگاه جوش الکتروفیوژن

دفترچه راهنمای سه پایه گریس پمپ دستی

 

دفترچه راهنمای روتاری اسکراپر سایز 63-25

 

دفترچه راهنمای ریراندینگ دستی 160-110

دفترچه راهنمای ریراندینگ دستی 90-25