026-36647815

اسکوئیزردستی (شیرموقت) سایز 63-25

مشخصات فنی دستگاه اسکوئیزر دستی 63-25 :

دستگاه اسکوئیزر لوله های سایز 25 الی 63 را مطابق استانداردهای تعریف شده و لوله های موجود اسکوئیز میکند.

دستگاه اسکوئیزر طوری طراحی شده که دارای حداقل وزن و حجم بوده و حمل و نقل آن آسان و کار با آن بسیار سهل می باشد.

کورس اسکوئیزر توسط دو سایزر کناری مطابق استاندارد قبلا ثابت گردیده است.

اسکوئیزر جهت مسدود کردن عبور گاز در مواقع اضطراری کاربرد دارد.