026-36647815

اسکوئیزر هیدرولیک سایز 160-90

مشخصات فنی دستگاه اسکوئیزر هیدرولیک 160-90 :

دستگاه اسکوئیزر لوله های سایز 90 الی 160 را مطابق استانداردهای تعریف شده به صورت هیدرولیکی و در راستای عمود بر محور لوله اسکوئیز میکند.

دستگاه اسکوئیزر طوری طراحی شده که کار با آن بسیار اسان می باشد و با قدرت بالا از خروج گاز ازلوله جلوگیری میکند.

کورس اسکوئیزر توسط سایزر کناری که اندازه لوله ها روی آن حک شده تعیین می گردد.این سایزرها مانع له شدن بیش از حد لوله شده و از آسیب رسیدن به آن جلوگیری می کند.

اسکوئیزر جهت مسدود کردن عبور گاز در مواقع اضطرای کاربرد دارد.