026-36647815

اتواسکراپر دورانی سایز 160-25

مشخصات فنی اتواسکراپردورانی سایز 160-25

تنها اسکراپ چرخشی است که از سایز 25 تا 160 را اسکراپ می کند

 برای اسکراپ کردن جهت جوشکاری انشعابات زمینی نیز مورد استفاده قرار می گیرد 

قابلیت رگلاژ نمودن تیغه و ضامن 

جنس دسته استیل می باشد 

دارای بالاترین دقت ماشین کاری

اسکراپ چرخشی دارای جنس بدنه الومینیوم که با دستگاه  CNC ماشین کاری گردیده است

عملیات اسکراپ مستقل از سطح مقطع و داخل لوله 

ضخامت اسکراپ حداکثر 0.3 میلیمتر طبق استاندارد